Kolik systém Confea stojí?

Cena je závislá na plánovaném počtu příspěvků od autorů a množství modulů, které využijete pro danou akci.
Pro agentury pořádající akce poskytujeme 50% slevu pro vyzkoušení systému na první akci.

Confea Lite od 14 000 Kč

 • příjem až 250 nerecenzovaných příspěvků
 • konfigurovatelné formuláře
 • šablony komunikačních e-mailů
 • hromadné rozeslání e-mailů
 • report s možností exportu do CSV (autoři, příspěvky)
 • responzivní web akce s možností editace
 • možnost dokoupení rozšiřujicích modulů

Confea Pro od 29 000 Kč

 • Confea Lite
 • příjem až 500 recenzovaných příspěvků
 • administrace potenciálních recenzentů a jejich individuální i hromadné oslovení
 • příjem a zpracování jednokolových recenzí 1. úrovně
 • rozhraní pro provedení supervize všech recenzí
 • report s možností exportu do CSV (autoři, příspěvky, recenzenti, recenze)

Confea Pro 1000+ cena na vyžádání

 • Confea Pro
 • příjem neomezeného počtu recenzovaných příspěvků
 • příjem a zpracování jednokolových recenzí 1. i vícekolových recenzí 2. úrovně
 • příjem plných verzí příspěvků (např. ve formátu DOC/DOCX)
 • automatická konverze nahrávaných souborů DOC/DOCX do PDF
 • zapracování dodaného grafického návrhu webu

Porovnání variant Confea a ceny


Detailní ceník všech variant a modulů Vám rádi poskytneme na vyžádání – kontaktujte nás

 
Confea Liteod 14 000 Kč
Confea Prood 29 000 Kč
Confea Pro 1000+cena na vyžádání
maximální počet příspěvků
250
500
neomezeně
registrace autorů
ano
ano
ano
konfigurovatelné formuláře
ano
ano
ano
administrace potenciálních recenzentů a jejich hromadné oslovení
ne
ano
ano
registrace recenzentů
ne
ano
ano
přiřazení příspěvků k recenzi 1. úrovně
ne
ano
ano
příjem recenzí 1. úrovně
ne
ano
ano
rozhraní pro provedení super-recenze
ne
ano
ano
šablony komunikačních e-mailů
ano
ano
ano
hromadné rozeslání e-mailů
ano
ano
ano
administrace autorů a recenzentů
ano
ano
ano
administrace příspěvků
ano
ano
ano
administrace recenzí 1. úrovně
ne
ano
ano
report autorů a recenzentů + export do CSV
ano
ano
ano
report příspěvků + export do CSV
ano
ano
ano
report recenzí + export do CSV
ne
ano
ano
Topinfo CMS - administrace Confea a obsahu webu
ano
ano
ano
responzivní web
ano
ano
ano

Modul pro tvorbu knihy abstraktů

vytvoří konfigurovatelný výstup určený pro sazbu knihy abstraktů

Modul pro tvorbu a správu programu konference

umožňuje vytvořit místní a časový rozvrh konference, spravovat jej, kontrolovat časové kolize přednášejících a zobrazit v kalendářové podobě ve webové prezentaci, zahrnuje i tvorbu osobního programu pro přihlášené uživatele

Účastnický certifikát

generování PDF účastnického certifikátu, s možností jeho stažení v uživatelské zóně

Průzkum spokojenosti

formulář pro získání informací o spokojenosti s akcí (možnost podmínit zisk účastnického certifikátu pouze po vyplnění ankety) včetně možnosti výpočtu kreditů za účast na přednáškách

Diskuse k příspěvkům, obecné diskuse

modul umožňuje uspořádat diskusi pod vybranými příspěvky či případně zřídit obecné diskusní fórum na běžné informační stránce webu

Diskuse v programu, obecné diskuse

modul umožňuje uspořádat diskusi pod vybranými bloky v programu či případně zřídit obecné diskusní fórum na běžné informační stránce webu

Video přednášky

modul pro přípravu a online přehrávání předem natočených video přednášek, každý uživatel může pro sledování videa použít pouze jedno zařízení, v ceně je prezentace až 25 přednášek, každá další je za příplatek 1000 CZK bez DPH

Sponzoři, partneři akce

výstavní stánek - prezentace sponzorů a partnerů akce (video, fotogalerie, soubory ke stažení, případně diskuse, online chat atp.), možnost vazby na video přednášku, kde má být partner prezentován

Vytvoření dalšího (pomocného) formuláře pro sběr dat příspěvku

finální úprava textu příspěvku po recenzním procesu, nahrání souborů s postery, atp.

Modul pro tvorbu elektronického sborníku z přijatých příspěvků

výstupem je kompletní elektronický sborník v podobě pro internetový prohlížeč vhodný pro umístění na USB Flash nebo CD, s možností vyhledávání v příspěvcích

Modul pro práci s vyzvanými řečníky

generuje seznam vyzvaných řečníků, umožňuje sbírat a administrovat data vyzvaných řečníků

Modul pro jazykovou korekturu příspěvků

umožní přiřadit příspěvkům jazykové korektory, kteří následně mohou upravit vybrané texty přímo v systému

Generování příspěvků ve formátu PDF

průběžné generování příspěvků do PDF podle šablony definované správcem

Modul vstupenek

generování PDF vstupenek s unikátním čárovým kódem, její odeslání mailem, kontrola platnosti vstupenek prostřednictvím mobilní aplikace pro OS Android s napojením na evidenci registrovaných účastníků

Modul pro příjem plných znění příspěvků

formulář pro příjem plného příspěvku pro vícekolovou recenzi

Modul pro vícekolové recenzní řízení

recenze plných textů příspěvků

Modul pro online konverzi Word (DOCX) dokumentů do PDF

dokumenty nahrávané účastníkem jsou systémem automaticky konvertovány do PDF

Jednoduché rozšíření modulu program o napojení na online platformu Zoom.us

propojení programových bloků s odkazy do webinářů/meetingů v zoom.us, ručně udržovaná matice individuálních propojovacích odkazů

Komplexní rozšíření modulu program o napojení na online platformu Zoom.us

napojení na Zoom.us API - automatizované vytváření meetingů a webinářů při editaci v modulu programu, periodická synchronizace registrantů, UI pro správce vysílání

Podrobná registrace účastníků

Kontaktujte nás se svými požadavky a my vám připravíme individualizovanou nabídku

Modul pro příjem nerecenzovaných symposií

příjem příspěvků do zvláštní tematické sekce

Prodloužení provozu systému o 12 měsíců

Zapracování či vytvoření individuálního grafického návrhu

v případě, kdy chce klient zapracovat vlastní nebo vytvořit unikátní grafický návrh webové prezentace

Nastavení příjmu příspěvků dle požadavků uživatele

naplnění číselníků, nastavení formuláře pro příjem příspěvků atp.

+ možnost dokoupení dalších rozšiřujících modulů